Gent-Samen-Solidair-logo

Wij doen mee, jij toch ook?

Project

Woonzoekiniatief en andere duurzame projecten rond wonen

Woonzoekinitiatief

Het woonzoekiniatief is een sleutelproject in een grote puzzel. Steeds gaat het om het ondersteunen van meer mensen richting betaalbaar en kwalitatief wonen. Daarbij gaat ook steeds aandacht naar: Wat is er nodig opdat die kansen worden gemaximaliseerd? 

Hieronder lees je meer over het woonzoekiniatief en de projecten die ermee gelinkt zijn. 

Timmoweb: naar een vlotte samenwerking

TIMMOWEB is een project dat gericht is op het verbeteren van de toegang tot de immomarkt en het vinden van een huurwoning voor kwetsbare groepen. Het is een reactie op de groeiende problemen rond goede en betaalbare huisvesting, die voor veel mensen steeds onbereikbaarder worden op een snedige en niet-inclusieve immomarkt. Tussenpersonen en vrijwilligers spelen een belangrijke rol als vertrouwenspersoon naar verhuurders toe. Er zijn heel wat live contactmomenten. Maar ook digitaal moet enorm veel informatie verwerkt en uitgewisseld worden. Momenteel gebeurt deze informatieverwerking en -uitwisseling digitaal; via een puzzel van gedeelde excel files, whatsapp berichten, mails… afhankelijk van de afzender/het middel/het doel. In de marge van dit contactproces en de digitale informatie-uitwisseling, moet ook zéér accuraat ingespeeld worden op verschillende uitdagingen: 1) de digitalisering bijimmokantoren, 2) de snelheid van de immomarkt waar we moeilijk tegen kunnen opboksen, 3) het uitwisselen van informatie tussen vrijwilligers onderling, 4) de coördinatie tussen organisaties en het contact met mensen op zoek naar een woning, waardoor goede bedoelingen elkaar soms voor de voeten lopen.
Deze situatie is niet enkel significant voor Gent, maar voor het ganse land.

Het project zal daarom een tool (TIMMOWEB) ontwikkelen die de ondersteuning van kwetsbare groepen digitaliseert, exponentieel efficiënter maakt en enorm versnelt, waardoor deze kwetsbare groepen mensen effectief een kans maken om een geschikte huurwoning te vinden.

Leegstaande huizen duurzaam inzetten

Doorheen de contacten die we hebben in het kader van Geen Enkel Mens Op Straat komen er soms opportuniteiten op onze weg. Na stevige berekeningen, met input van verschillende werkingen van Gent Samen Solidair en met heel wat praktisch en inhoudelijk engagement van Een Hart Voor Vluchtelingen besliste deze laatste in juni 2023 om een eerste serieus ‘Project Leegstand’ te realiseren: in samenwerking met Domus Mundi werden 4 grote, tijdelijk leegstaande woningen op orde gezet en woonconform gemaakt. 

Zodra de (grote) gezinnen zich er vestigen en enkele weken tot rust konden komen, worden zij via het woonzoekinitiatief van EHVV/Woongift ondersteund bij het zoeken naar duurzame huisvesting. Meer over dit prachtig project lees je via de communicatie van Een Hart Voor Vluchtelingen. 

Woonbox Gent, met SAAMO en partners

“Naar aanleiding van de laatste telling van dak- en thuislozen door de Koning Boudewijnstichting in 2021 diende vzw SAAMO Gent een projectvoorstel in bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor een projectsubsidie rond experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen. Op 1/04/2022 ging de werkingstermijn van drie jaar van start.

Doel van de projectsubsidie is het opzetten van een pilootproject waarbij mensen in de situatie van dak- en thuisloosheid tijdelijk onderdak krijgen op een site bestemd voor tijdelijke invulling. Om dit te realiseren werd een stuurgroep opgericht met partners op het terrein en binnen de betrokken stadsdiensten. Gent Samen Solidair, Dienst Outreachend werken, Dienst beleidsparticipatie, OCMW Gent, Dienst Wonen, Nestinvest, Hogeschool Gent en de Universiteit Gent engageerden zich ondertussen voor het project. In de schoot van de stuurgroep werden de contouren van het model ontwikkeld waarmee we van start zullen gaan. Meer info via SAAMO Gent

Bellefleur Solidair: Wooncoop doet mee!

Gent Samen Solidair en wooncoop cv slaan de handen in elkaar: Bellefleur Solidair wordt op dit moment gebouwd in Gent. Bij een geslaagde campagne kunnen heel wat extra kansen creëren. Zo investeren solidaire burgers samen in meer betaalbare huisvesting voor kwetsbare huurders.  Ontdek alles op deze website: Bellefleur solidair – wooncoop

Wishlist 1: Een rollend fonds voor leegstand

Wist je dat er wel beperkte personeelsmiddelen zijn via subsidies, maar dat er zo goed als geen gesubsidieerde werkingsmiddelen zijn? Alle noodhulp wordt gerealiseerd voor giften. En de noden zijn hoog. Dat zorgt ervoor dat er geen grote financiële reserves zijn.

Nochtans zou het enorm zinvol zijn om over een ‘reservepot’ van ca. € 20 000 te beschikken om structureel te kunnen inzetten op leegstand. We geven wat uitleg:

  • Wanneer een partner komt aankloppen met de vraag “of we iets kunnen doen met een tijdelijk leegstaand pand (die over niet al te lange termijn zwaar gerenoveerd wordt)”, dan moeten we héél snel kunnen reageren. Veel tijd is er immers niet, want anders mindert de ‘projecttijd’ drastisch.
  • Om de hoogstnoodzakelijke werken te kunnen uitvoeren opdat de woning ‘woonconform’ is, moeten er kosten worden ‘voorgeschoten’ (klein materiaal, vrijwilligersvergoedingen, loodgieterijgerief, hout, recup isolatiemateriaal…). Deze worden later wel terugbetaald via de maandelijkse bijdrages van de bewoners. 
  • Aan de bewoners mag – juridisch gezien – geen hogere bijdrage gevraagd worden dan wat nodig was om de woning op orde te stellen. Wettelijk gezien gaat het dus niet om ‘huurgeld’; er wordt geen winst gemaakt. 
  • De reservemiddelen voor toekomstige projecten moeten dus via een andere weg komen. 
  • Daarom wil Een Hart Voor Vluchtelingen eenmalig een ‘rollend fonds’ aanleggen van €20 000 om specifiek voor projecten leegstand te kunnen inzetten. 

Dit project structureel steunen via een storting voor EHVV? Elke bijdrage vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar. Indien je je rijksregister nummer meegeeft in de mededeling. Dan kunnen wij het zonder enig probleem registreren. En komt uw attest zeker terecht! Rekeningnummer BE04 8901 5426 8831 , mededeling: Woondroom. 

Elke gift is een bouwsteen! Een stapje dichterbij iemands droom.

Wishlist 2: Een reservefonds voor huurbeheer

De woningzoekers van het woonzoekinitiatief van EHVV/Woongift gaan voor een integratieve aanpak. Eén van de belangrijkste zaken om op in te zetten is ‘vertrouwen opbouwen’, zowel met de cliënt als met de potentiële verhuurder. Het spreekt voor zich dat de verhuurder er ook zeker van wil zijn dat zijn/haar woning in goede staat blijft én dat de maandelijkse huur wordt betaald. 

Heel vaak zijn de cliënten die bij het woonzoekinitiatief langs komen mensen die al heel lang gekend zijn bij de vrijwilligerswerkingen van Gent Samen Solidair. Daardoor kunnen we ook met veel vertrouwen garanderen aan de huiseigenaar dat hij weinig tot geen risico neemt. 

Soms kan een twijfelende huiseigenaar er toch vragende partij voor zijn dat de EHVV vzw de huur op eigen naam doet. Na een jaar wordt het contract dan – met goedkeuring van bewoner en verhuurder – overgezet op naam van de cliënt/nieuwkomer. 

We zien hier nog veel groeimarge en kansen in om dit verhaal op een prachtige manier, samen met verhuurders en nieuwkomers, verder uit te bouwen. Om dit zelf risicoloos te doen en de gehele werking van alle andere projecten niet in gevaar te brengen, moeten we een structureel reservefonds aanleggen. Dan pas kunnen we hier echt op inzetten. 

Dit project structureel steunen via een storting voor EHVV? Elke bijdrage vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar. Indien je je rijksregister nummer meegeeft in de mededeling. Dan kunnen wij het zonder enig probleem registreren. En komt uw attest zeker terecht! Rekeningnummer BE04 8901 5426 8831 , mededeling: Huurbeheer. 

Elke gift is een bouwsteen! Een stapje dichterbij iemands droom.

Vrijwilligerswerk bij deze projecten?

 Wil je mee je schouders zetten onder één van deze projecten? Contacteer ons of neem een kijkje bij Gezocht

Nog niet gevonden en dus

Gezocht

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler. Om die noodhulp te bieden, zijn we op zoek naar:

Een antwoord op

Veelgestelde vragen

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler van de deelorganisaties. Maar het opzetten van nieuwe projecten die toewerken naar een structurele oplossing vinden we minstens even belangrijk. Zolang het nodig is zetten we in op het aanbieden van individuele noodhulp, toch wordt dit steeds ingebed in een breder ondersteuningskader.

Gent Samen Solidair vzw en Kras vzw werken hiervoor samen met Stad Gent. Via volgende link vind je snel welke dienst er in jouw buurt is: voedselhulp in Gent. 

We gaan er absoluut niet mee akkoord dat mensen die beroep doen op (nood)hulp worden gezien als sukkelaars. Integendeel. Telkens opnieuw ontmoeten we zeer veerkrachtig, talentrijke mensen die mee willen bouwen aan een solidaire maatschappij. Veel van de mensen die hulp ontvangen, geven ook veel. Vaak zijn ze ook zeer actief als vrijwilliger.

In samenwerking met heel wat partnerorganisaties ijveren we voor een rechtvaardige wereld. Sommige campagnes trekken we mee zelf; bij andere sluiten we aan.