Elke bijdrage maakt een verschil

Doe een gift

Doe een gift en bouw mee aan een inclusieve samenleving

Wil je Gent Samen Solidair een duwtje in de rug geven? Alle giften groot of klein helpen ons op weg!

Stort wat je kan missen op het rekeningnummer BE66 8901 5428 9443, met als mededeling ‘Gift Gent Samen Solidair’ . Dankjewel!

Verantwoording

  • De middelen worden verdeeld volgens een verdeelsleutel die rekening houdt met het bereik en het soort activiteiten van de verschillende werkingen. Deze verdeelsleutel wordt bepaald in onderling overleg en wordt jaarlijks geëvalueerd.
  • In onderling overleg kan een deel van de opgehaalde middelen ook aangewend worden voor specifieke, acute noden die de individuele werkingen overstijgen. 
  • Per donatie gaat een beperkt deel (5%) naar werkingsmiddelen voor Gent Samen Solidair. Dit bedrag is geplafonneerd tot maximum €5000 per jaar.
  • Als vzw maken een jaarverslag op over onze activiteiten en de bestede werkingsmiddelen.
  • Elke werking die middelen ontvangt via Gent Samen Solidair zet deze rechtstreeks in om de doelstellingen van de werking te bereiken.
  • Inzake noodhulp verzamelen we de nodige (anonieme) gegevens om in te zetten voor beleidswerk en in overleg met de overheid.

Bedrag