Elke bijdrage maakt een verschil

Doe een gift

Een Warme Winter

voor elke mens in Gent

Wil je een specifiek project steunen of maakt het je minder uit? Je kan kiezen. Betalen kan via de betaalapp.

Overschrijven kan ook: BE29 8901 5433 0364. Als je ons op een structurele manier wil helpen, dan kun je een bestendige opdracht instellen op het rekeningnummer. Zo hebben wij zicht op regelmatige inkomsten en kunnen we nog beter de activiteiten en uitgaven plannen. 

Wat je steun ook inhoudt: enorm bedankt!!  Samen kunnen we zorgen voor elkaar

Bedrag

Bedrag

Verantwoording

  • De middelen worden verdeeld volgens een verdeelsleutel die rekening houdt met het bereik en het soort activiteiten van de verschillende werkingen. Deze verdeelsleutel wordt bepaald in onderling overleg en wordt jaarlijks geëvalueerd.
  • In onderling overleg kan een deel van de opgehaalde middelen ook aangewend worden voor specifieke, acute noden die de individuele werkingen overstijgen. 
  • Gent Samen Solidair heeft geen subsidieerde werkingsmiddelen. Per jaar wordt maximum €5000 euro giften voorbehouden als werkingsmiddelen. 
  • Als vzw maken we een jaarverslag op over onze activiteiten.
  • Elke werking die middelen ontvangt via Gent Samen Solidair zet deze rechtstreeks in om de doelstellingen van de werking te bereiken.
  • Inzake noodhulp verzamelen we de nodige (anonieme) gegevens om in te zetten voor beleidswerk en in overleg met de overheid.
  • Op dit moment is Gent Samen Solidair nog niet gemachtigd om fiscale attesten uit te schrijven.  We zetten de nodige stappen om in de toekomst wel fiscale attesten te kunnen bezorgen. We hopen dat dit jou nu niet tegenhoudt om de werkingen te ondersteunen.