Samen zijn we Gent Samen Solidair

Eenheid in
al onze
verscheidenheid

Gentse Wooncoalitie Publiceert Stemwijzer Betaalbaar Wonen

Gent Samen Solidair zit in het trekkersteam van de Gentse Wooncoalitie. 

Verschillende Gentse middenveldorganisaties en burgerbewegingen richtten eind 2021 de Gentse Wooncoalitie op, dat zich inzet voor betaalbaar en sociaal wonen en een rechtvaardig woonbeleid. Met de inbreng van burgers, organisaties en experts formuleerden ze 30 topprioriteiten. 6 hiervan werden vorig jaar actief aangepakt in samenwerking met de Stad Gent. Daarnaast organiseerden ze ook verschillende acties en voerden campagne rond de Gentse volksraadpleging.

Op 9 juni kiezen we een nieuwe Vlaamse regering. Het resultaat van deze verkiezingen kan een grote invloed hebben op het woonbeleid.
De Gentse Wooncoalitie lanceert een stemwijzer om kiezers te informeren over de positie van de verschillende politieke partijen tegenover betaalbaar en sociaal wonen.

 

Gedetailleerde info van de Stemwijzer vind je op de website van de coalitie: www.gentsewooncoalitie.be  

A2 Affiche stemwijzer

Samen staan we sterker dan alleen

Verschillende Gentse basiswerkingen slaan de handen in elkaar

Gent Samen Solidair is geen koepelorganisatie, maar een netwerkorganisatie die expertise en informatie deelt bij het aanbieden van noodhulp. Elke werking behoudt dus zijn eigenheid, maar we werken samen wanneer dat zinvol en belangrijk is. Wanneer iemand voor een hulpvraag niet terecht kan bij de ene dienst, voorzien we een warme doorverwijzing en opvolging naar een andere vrijwilligers- of hulpverleningsorganisatie. Met steun van Stad Gent is er ook een netwerkcoördinator die alles in goeie banen leidt. 

Acties & projecten

Nog niet gevonden en dus

Gezocht

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler. Om die noodhulp te bieden, zijn we op zoek naar:

Een antwoord op

Veelgestelde vragen

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler van de deelorganisaties. Maar het opzetten van nieuwe projecten die toewerken naar een structurele oplossing vinden we minstens even belangrijk. Zolang het nodig is zetten we in op het aanbieden van individuele noodhulp, toch wordt dit steeds ingebed in een breder ondersteuningskader.

Gent Samen Solidair vzw en Kras vzw werken hiervoor samen met Stad Gent. Via volgende link vind je snel welke dienst er in jouw buurt is: voedselhulp in Gent. 

We gaan er absoluut niet mee akkoord dat mensen die beroep doen op (nood)hulp worden gezien als sukkelaars. Integendeel. Telkens opnieuw ontmoeten we zeer veerkrachtig, talentrijke mensen die mee willen bouwen aan een solidaire maatschappij. Veel van de mensen die hulp ontvangen, geven ook veel. Vaak zijn ze ook zeer actief als vrijwilliger.

In samenwerking met heel wat partnerorganisaties ijveren we voor een rechtvaardige wereld. Sommige campagnes trekken we mee zelf; bij andere sluiten we aan.