Gent-Samen-Solidair-logo

Wij doen mee, jij toch ook?

Project

Geen enkel mens op straat

Wist jij…

Dat in Gent 1873 mensen dakloos zijn; waaronder 401 kinderen en 250 jongvolwassenen?
Dat Gent in 2024 Europese Jongerenstad wordt?
Dat we het schandalig vinden dat in de toekomstige Europese Jongerenstad zoveel mensen geen bed, geen veilig nest hebben?

Er is een echte woon- en opvangcrisis aan de gang. Meer dan 1800 mensen in Gent zijn thuisloos. Duizenden mensen leven in zeer slechte woonomstandigheden terwijl de huurprijs en de EGW-facturen oplopen. 15.000 gezinnen in Gent staan op de wachtlijst voor een sociale woning. Honderden mensen doen beroep op de nachtopvang in onze stad.

Werelddag van verzet tegen armoede

Maandag 17 oktober 2022 was het werelddag van verzet tegen armoede. Dé dag met wereldwijde aandacht voor de armoedeproblematiek. In 2022 stond het ‘recht op wonen’ centraal. Maandenlang hebben verschillende Gentse organisaties samengewerkt om de woonproblematiek uit verschillende invalshoeken te bekijken. Vanuit ervaringen, goede praktijkvoorbeelden en onderzoek kwamen ze tot 30 eisen. 30 eisen om het recht op betaalbaar wonen en menswaardige opvang voor iedereen te realiseren.

Op 17 oktober gaven 32 Gentse middenveldorganisaties hun 30 eisen voor een warm woon- en opvangbeleid aan het Gentse stadsbestuur. Onder de Gentse Stadshal maakten honderden mensen samen een beeld om hun steun voor deze eisen te tonen.

Gent kan beter, véél beter! Samen

Het is 5 voor 12! De woonproblematiek dreigt (letterijk en figuurlijk) uit zijn voegen te barsten … Heel wat middenveldorganisaties slaan de handen in elkaar. Het is immers tijd voor actie!

Wil je meer weten over onze plannen? Wil je een handje toesteken? Ga zeker kijken naar onze website!

Volg je ook onze Facebookpagina? Dan blijf je zeker op de hoogte!

Nog niet gevonden en dus

Gezocht

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler. Om die noodhulp te bieden, zijn we op zoek naar:

Een antwoord op

Veelgestelde vragen

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler van de deelorganisaties. Maar het opzetten van nieuwe projecten die toewerken naar een structurele oplossing vinden we minstens even belangrijk. Zolang het nodig is zetten we in op het aanbieden van individuele noodhulp, toch wordt dit steeds ingebed in een breder ondersteuningskader.

Gent Samen Solidair vzw en Kras vzw werken hiervoor samen met Stad Gent. Via volgende link vind je snel welke dienst er in jouw buurt is: voedselhulp in Gent. 

We gaan er absoluut niet mee akkoord dat mensen die beroep doen op (nood)hulp worden gezien als sukkelaars. Integendeel. Telkens opnieuw ontmoeten we zeer veerkrachtig, talentrijke mensen die mee willen bouwen aan een solidaire maatschappij. Veel van de mensen die hulp ontvangen, geven ook veel. Vaak zijn ze ook zeer actief als vrijwilliger.

In samenwerking met heel wat partnerorganisaties ijveren we voor een rechtvaardige wereld. Sommige campagnes trekken we mee zelf; bij andere sluiten we aan.