Gent-Samen-Solidair-logo

Wij doen mee, jij toch ook?

Project

The Missing Link

Dit project werd uitgeschreven door Hilde Vanhaecke (Erigent) en Chris Bens (Hand in Hand). The Missing Link is een project van één jaar gesubsidieerd door de Koning Boudewijnstichting binnen het UCB Community Health Fund.  Het wordt uitgevoerd in samenwerking met Gent Samen Solidair vzw en Solentra vzw. Marijke De Canck is deeltijds aan de slag als projectcoördinator.

Waar gaat dit over?

‘The Missing Link’ zet in op de grote nood aan gratis cultuursensitieve psychische zorg voor jongeren (15-24 jaar) met een vluchtelingenachtergrond in Gent en nabije omgeving. 

Wat betekent dit concreet?

1. Voor jongeren en/of hun omgeving: 

In samenwerking met Solentra bieden we gratis therapie aan voor deze doelgroep. Dit kan individuele therapie zijn (in het Nederlands, Engels, Arabisch of met tolk), dit kunnen groepsessies zijn op maat van de groep rond ‘psychologische vaardigheden’: omgaan met verdriet, stress, … (in het Nederlands, Engels, Arabisch, Dari, Farsi of met tolk). Of dit kan de vorm aannemen van een Community Based Consultatie waarbij er rond de tafel wordt gezeten met alle betrokkenen.

Aanmelden voor therapie kan via het aanmeldformulier onderaan deze projectpagina.

De ruimte voor therapie binnen het project is beperkt, vandaar dat we voorrang geven aan jongeren die nergens anders terecht kunnen voor een betaalbaar of gepast – cultuursensitief en/of traumasensitief en/of met tolken – aanbod en dit binnen een redelijke tijdspanne. Dit betekent dat bijvoorbeeld jongeren binnen Pleegzorg of opvangcentra in principe daar terecht kunnen. Vind je geen betaalbaar en/of aangepast aanbod voor jouw jongere of is de wachttijd te lang, aarzel dan niet om ons te contacteren. Ook jongeren zonder wettig verblijf zijn zeker welkom bij ons.

2. Voor aanmelders:  

Hulp- of dienstverleners kunnen beroep doen op de helpdesk van Solentra. Je vraag stellen kan hier. Let op: Zet TML Gent tussen haakjes bij ‘organisatie’ en dan kom je terecht bij de therapeute die betrokken is bij ons project. We zetten ook in op bijscholingen voor betaalde medewerkers en vrijwilligers via het opleidingsaanbod van Solentra. 

In het kader hiervan kunnen ook intervisies aangevraagd worden om concrete praktijksituaties samen onder de loep te nemen of vertrekkende van een meer algemene vraag zoals ‘hoe kunnen we voor onze jongeren de drempel naar psychische hulp verlagen?’ Intervisies kunnen doorgaan online of op locatie, in kleine groep of individueel.

 

3. Aanbod in Gent:

Ten slotte wil The Missing Link het bestaande aanbod in het Gentse voor jongeren met een vluchtelingenachtergrond in kaart brengen en sterktes, hiaten en drempels detecteren. Na afloop van dit projectjaar willen we graag gericht aanbevelingen doen om het hulpaanbod voor deze doelgroep duurzaam te versterken. 

Heb je hier ideeën over, mail of bel ons gerust via onderstaande gegevens, ook voor alle andere vragen.

Voor wie?

Primaire doelgroep:

Jongeren met een vluchtelingenachtergrond tussen 15 en 24 jaar in de volgende context: niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, gezinsherenigers, ontheemden, asielzoekers en vluchtelingen.

Secundaire doelgroep: 

  • Gezinnen en/of entourage van de jongeren: de gezinssituatie heeft een belangrijke invloed op het psychisch welzijn van de jongeren.
  • Vrijwilligers: door hun vertrouwensrelatie met de jongeren spelen ze een belangrijke rol voor een kwaliteitsvolle psychosociale begeleiding die de veerkracht bevordert, preventief werkt ten aanzien van het ontstaan van ernstige psychische problemen en toelaat die vroegtijdig te ontdekken.
  • Hulpverlenende organisaties die deze jongeren en hun gezinnen ondersteunen.

Wat betekent dit voor cliënten en doorverwijzers?

Aanmelden bij Solentra kan na aftoetsing van de criteria bij de coördinatie van The Missing Link. Je kan een mailtje sturen naar themissinglinkgent@gmail.com , of onderstaand formulier invullen. Dankjewel.

Nog niet gevonden en dus

Gezocht

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler. Om die noodhulp te bieden, zijn we op zoek naar:

Een antwoord op

Veelgestelde vragen

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler van de deelorganisaties. Maar het opzetten van nieuwe projecten die toewerken naar een structurele oplossing vinden we minstens even belangrijk. Zolang het nodig is zetten we in op het aanbieden van individuele noodhulp, toch wordt dit steeds ingebed in een breder ondersteuningskader.

Gent Samen Solidair vzw en Kras vzw werken hiervoor samen met Stad Gent. Via volgende link vind je snel welke dienst er in jouw buurt is: voedselhulp in Gent. 

We gaan er absoluut niet mee akkoord dat mensen die beroep doen op (nood)hulp worden gezien als sukkelaars. Integendeel. Telkens opnieuw ontmoeten we zeer veerkrachtig, talentrijke mensen die mee willen bouwen aan een solidaire maatschappij. Veel van de mensen die hulp ontvangen, geven ook veel. Vaak zijn ze ook zeer actief als vrijwilliger.

In samenwerking met heel wat partnerorganisaties ijveren we voor een rechtvaardige wereld. Sommige campagnes trekken we mee zelf; bij andere sluiten we aan.