Gent-Samen-Solidair-logo

Wij doen mee, jij toch ook?

Project

The Missing Link

Dit project werd uitgeschreven door Hilde Vanhaecke (Erigent) en Chris Bens (Hand in Hand). Deze 2 zéér straffe zetten hun schouders eronder. The Missing Link is een project gesubsidieerd door de Koning Boudewijnstichting binnen het UCB Community Health Fund. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Gent Samen Solidair vzw en Solentra vzw. 

Waar gaat dit over?

‘The Missing Link’ zet in op de grote nood aan gratis cultuursensitieve psychische zorg voor jongeren (15-24 jaar) met een vluchtelingenachtergrond in Oost-Vlaanderen.

Voor wie?

Primaire doelgroep: Jongeren met een vluchtelingenachtergrond tussen 15 en 24 jaar in de volgende context: niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, gezinsherenigers, ontheemden, asielzoekers en vluchtelingen.

Secundaire doelgroep: 

  • Gezinnen en/of entourage van de jongeren: de gezinssituatie heeft een belangrijke invloed op het psychisch welzijn van de jongeren.
  • Vrijwilligers: door hun vertrouwensrelatie met de jongeren spelen ze een belangrijke rol voor een kwaliteitsvolle psychosociale begeleiding die de veerkracht bevordert, preventief werkt ten aanzien van het ontstaan van ernstige psychische problemen en toelaat die vroegtijdig te ontdekken.
  • Hulpverlenende organisaties die deze jongeren en hun gezinnen ondersteunen.

Wat betekent dit voor cliënten en doorverwijzers?

Aanmeldingen kunnen gebeuren rechtstreeks via Solentra. Cliëntsituaties komen enkel in aanmerking voor The Missing Link, als de opvolging door Solentra niet op andere manieren kan bekostigd worden (vb. via Fedasil). Heb je twijfels? Stuur ons een mailtje.  

Nog vragen over dit project? Neem contact op met themissinglinkgent@gmail.com. 

Nog niet gevonden en dus

Gezocht

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler. Om die noodhulp te bieden, zijn we op zoek naar:

Een antwoord op

Veelgestelde vragen

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler van de deelorganisaties. Maar het opzetten van nieuwe projecten die toewerken naar een structurele oplossing vinden we minstens even belangrijk. Zolang het nodig is zetten we in op het aanbieden van individuele noodhulp, toch wordt dit steeds ingebed in een breder ondersteuningskader.

Gent Samen Solidair vzw en Kras vzw werken hiervoor samen met Stad Gent. Via volgende link vind je snel welke dienst er in jouw buurt is: voedselhulp in Gent. 

We gaan er absoluut niet mee akkoord dat mensen die beroep doen op (nood)hulp worden gezien als sukkelaars. Integendeel. Telkens opnieuw ontmoeten we zeer veerkrachtig, talentrijke mensen die mee willen bouwen aan een solidaire maatschappij. Veel van de mensen die hulp ontvangen, geven ook veel. Vaak zijn ze ook zeer actief als vrijwilliger.

In samenwerking met heel wat partnerorganisaties ijveren we voor een rechtvaardige wereld. Sommige campagnes trekken we mee zelf; bij andere sluiten we aan.