Gent-Samen-Solidair-logo

Wij doen mee, jij toch ook?

Project

Huis 4 B

Huis 4B of 'Opvang en Oriëntatie Middenveld'

Vrouwen in Gent die om verschillende redenen tijdelijk of al langer dakloos zijn, worden door de sociale organisatie Hart Voor Vluchtelingen opgevangen in een vrouwenhuis in de wijk de Brugse Poort. Onlangs kon de organisatie een tweede vrouwenhuis openen, huis 4B. De vrouwen krijgen er onderdak maar ook begeleiding, die hen naar een betere toekomst moet leiden

Evelyne Huughe, Hart Voor Vluchtelingen: “ik denk dat onze ogen zijn opgegaan tijdens corona, toen hadden we ook de daklozentelling, meer dan 600 vrouwen zijn dakloos, wij wilden daar iets aan doen, niet alleen klagen en zagen, Lieve Blanquaert heeft dit mogelijk gemaakt, ons eerste huis is eind 2020 opengegaan, en nu zijn we blij dat we eindelijk een tweede huis hebben”.

De komende drie jaar heeft EHVV structurele ondersteuning vanuit Stad Gent voor de werking van het project Huis 4B. In samenwerking met CAW en OCMW wordt zo een ‘opvang en oriëntatie’ aanbod gecreëerd voor vrouwen. Dit is een heus proefproject in Vlaandren en leidde al tot heel mooie resultaten. 

Nog niet gevonden en dus

Gezocht

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler. Om die noodhulp te bieden, zijn we op zoek naar:

Een antwoord op

Veelgestelde vragen

Het bieden van noodhulp is een fundamentele pijler van de deelorganisaties. Maar het opzetten van nieuwe projecten die toewerken naar een structurele oplossing vinden we minstens even belangrijk. Zolang het nodig is zetten we in op het aanbieden van individuele noodhulp, toch wordt dit steeds ingebed in een breder ondersteuningskader.

Gent Samen Solidair vzw en Kras vzw werken hiervoor samen met Stad Gent. Via volgende link vind je snel welke dienst er in jouw buurt is: voedselhulp in Gent. 

We gaan er absoluut niet mee akkoord dat mensen die beroep doen op (nood)hulp worden gezien als sukkelaars. Integendeel. Telkens opnieuw ontmoeten we zeer veerkrachtig, talentrijke mensen die mee willen bouwen aan een solidaire maatschappij. Veel van de mensen die hulp ontvangen, geven ook veel. Vaak zijn ze ook zeer actief als vrijwilliger.

In samenwerking met heel wat partnerorganisaties ijveren we voor een rechtvaardige wereld. Sommige campagnes trekken we mee zelf; bij andere sluiten we aan.