Gent-Samen-Solidair-logo

Wij doen mee, jij toch ook?

Organisatie

Hand in Hand

In de Heirnis-Macharius buurt te Gent (buurt Visserij) vind je de levendige vrijwilligerswerking van Hand-in-Hand, opgericht in 1991.Het is een veelkleurige groep waar iedereen welkom is.

Hand-in-Hand wil een dam opwerpen tegen racisme, door op te komen voor meer sociale rechtvaardigheid: “Sociale ongelijkheid is immers een voedingsbodem voor racisme.”

Hand-in-Hand gaat daarbij in haar praktijk uit van onderlinge solidariteit: “Wij zetten ons niet in ‘voor’ maar ‘met’ de mensen van de doelgroep. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor hun situatie blijft bij henzelf liggen. Wij verwachten van de mensen ook dat ze zich actief inzetten in onze werking, rekening houdend met hun mogelijkheden. Dit maakt hen minder afhankelijk en zorgt ervoor dat ze hun gevoel van eigenwaarde kunnen behouden: ze maken immers deel uit van een werking, waar ze ook hun steentje bijdragen.”

Activiteiten

  • Vluchtelingen en mensen-zonder-papieren ondersteunen, op hun lange weg naar erkenning, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren: huisbezoeken, huiswerkbegeleiding, begeleiding naar medische diensten, ondersteuning bij het betalen van de huishuur, in samenwerking met advocaten en andere diensten een dossier samenstellen dat kans op slagen heeft, begeleiding bij inschrijving in scholen, hulp bij administratieve taken, doorverwijzing naar ondersteuning door reguliere diensten, een luisterend oor bieden aan mensen die het niet meer zien zitten, toeleiding naar vrijetijdsaanbod…

  • Sensibilisatie van de publieke opinie: De vrijwilligers willen het thema vluchteling uit de taboesfeer halen en bestaande vooroordelen weerleggen.

Hoe Hand-in-Hand dit concreet aanpakt en welke structurele projecten reeds werden opgezet vanuit deze b(l)oeiende organisatie vind je via de links bovenaan. Wil je mee je schouders zetten onder dit project? Meer info bij Gezocht