Gent-Samen-Solidair-logo

Wij doen mee, jij toch ook?

Organisatie

Erigent

Na hun vlucht uit conflictgebied Eritrea kwamen veel Eritreeërs na lange omzwervingen in België terecht, in de hoop om hier rust te vinden, een nieuw leven op te bouwen en – al dan niet tijdelijk – mee te bouwen aan de maatschappij. Om elkaar daarbij te helpen, richtte een groep zelforganisatie ‘Erigent’ op.

Wanneer mensen in verbinding kunnen staan met hun roots, dan voelen ze dat ze er mogen zijn en hebben ze ook meer kracht om alle uitdagingen aan te gaan die horen bij integratie. En dat zijn er best wel veel.

Activiteiten

  • Wekelijks is er “EriGentClub” op vrijdagavond, in het Hoeveke (Patijntjesstraat Gent). De EriGentClub is een “open huis-werking”. Iedereen is welkom: Eritrereeërs, niet – Eritreeërs, leden en niet- leden. Mensen kunnen lid worden en genieten van onderlinge ondersteuning. De focus ligt op het versterken van elkaar en elkaar helpen bij de integratie in België. Naar de Erigent-club komen betekent ook dat bezoekers zich willen engageren om elkaar te helpen. Het is een wisselwerking.

    Van 18h tot 19h is de tijd gereserveerd voor kinderactiviteiten: voorleesactiviteiten, Tigrinya taallessen, huiswerkbegeleiding…

    Van 19h tot 22h is iedereen welkom. Mensen kunnen er terecht voor gezellig samenzijn en verschillende vormen van hulpverlening. Zo kan er hulp zijn bij administratie, zijn er thema-avonden, kan er vorming doorgaan, uitstappen worden georganiseerd…

Leden van Erigent zijn intussen via opleiding of beroepsbezigheden betrokken bij CAW en het project Community Health Workers Gent. Zij helpen op die manier nog meer hun landgenoten. Zij spreken mensen aan om deel te nemen aan cursussen Mind Spring of Ouderkracht van CAW, zij werken mee aan de maatschappelijke oriëntatie van de integratiecursus en leggen de link tussen EriGent en alle facetten van het leven in België.