Gent-Samen-Solidair-logo

Wij doen mee, jij toch ook?

Organisatie

Een Hart Voor Vluchtelingen

Op een boogscheut van Gent centrum, in de Forelstraat, vind je ‘Een Hart Voor Vluchtelingen’.

“Een Hart voor Vluchtelingen zet zich in om starters, nieuwkomers en kwetsbare Gentenaars te helpen en ondersteunen. Een team van vrijwilligers en medewerkers staat paraat om zoveel mogelijk steun te bieden.”

Activiteiten

  • Weggeefwinkel: Met de steun van OCMW Gent werd sinds 2016 doorgeefwinkel ‘De Olijfboom’ opgestart, in de Forelstraat in Gent. Die wordt volledig bemand door vrijwilligers en nieuwkomers. Hier komt iedereen die daar behoefte aan heeft snuisteren en winkelen. Het materiaal is gesorteerd en gepresenteerd in schappen en kledingrekken. We proberen een gezellige sfeer te creëren zodat iedereen zich welkom voelt.
    In De Olijfboom is het ook steeds een komen en gaan van nieuwkomers die er ondersteuning krijgen bij administratie… Dit steeds in aanvulling van het aanbod door reguliere diensten.

  • Informeren en sensibiliseren: Een van de belangrijkste pijlers binnen onze werking is om mensen te informeren, want ‘onbekend is onbemind’. Duizenden bezoekers passeren jaarlijks in de Olijfboom; de werking is ook heel aanwezig in de buurt en vaak worden medewerkers van EHVV uitgenodigd om informatie te geven in scholen.

  • Huis 4B: In het voorjaar van 2022 opende EHVV een tweede vrouwenhuis in de wijk Brugse Poort. De vrouwenhuizen waren in eerste instantie een privé-initiatief, maar zijn intussen structureel ingebed en zijn nu ook gekend onder de naam ‘Opvang en Oriëntatie Middenveld’, dat mede ondersteund wordt door Stad Gent.

  • ‘Praat met mij’ (activering en integratie): In 2020 startte het project ‘Praat met mij’. We matchen een nieuwkomer met een Gentenaar, om elke week een 2-tal uur Nederlands te oefenen, online of live. Omdat taal cruciaal is om te integreren en te participeren in de samenleving willen we deze werking verder uitbouwen en promoten.

  • Woonzoekproject: Een studio/appartement/… vinden op de privé huurmarkt is als een naald zoeken in het hooiberg. Door de grote vraag/het beperkte aanbod en de vele ingebouwde drempels is het voor nieuwkomers een onbegonnen zaak om iets te vinden als ze daarbij geen hulp krijgen. Het woonzoekproject is nu nog een heel kleinschalig project. Extra aanmeldingen zijn niet mogelijk. Maar wie weet kunnen we hierrond iets groter, duurzaams en structureel uitbouwen. Meer info vind je hier

 Wil je mee je schouders zetten onder dit project? Meer info bij Gezocht