Gent-Samen-Solidair-logo

Wij doen mee, jij toch ook?

Organisatie

De Sloep

De Sloep is een organisatie met heel wat professionele (betaalde) medewerkers, maar heeft ook een ruime vrijwilligerswerking. De Sloep biedt gezinsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen, in al hun diversiteit.

We doen dit laagdrempelig en steeds met zelfredzaamheid als uiteindelijke doelstelling.

Activiteiten

  • Tijdens het onthaal kan men terecht met vragen, problemen of met hun verhaal. Aan de hand van vraag- en aanbodverheldering wordt nagegaan of ouders met hun hulpvraag in De SLOEP op ‘de juiste plek’ zijn en welke ondersteuning wij kunnen bieden. Vaak worden ouders begeleid doorverwezen naar andere diensten en zo nodig worden afspraken gemaakt rond opvolging. Vanuit De Sloep is onder andere gezinsbegeleiding mogelijk met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen met heel jonge kinderen.

  • Er zijn verschillende groepwerkingen: moedergroepen, vadergroepen, babybabbel, ‘spel’- en ontmoeting…
  • In samenwerking met verschillende partners bouwt De Sloep mee aan de ‘brug naar werk’.
  • Ouders met een baby of peuter (0 tot 3 jaar) kunnen op het consultatiebureau terecht bij een arts en regioverpleegkundige van Opgroeien (K&G) voor preventieve opvolging. Er wordt advies en ondersteuning gegeven rond de gezondheid, voeding, verzorging, opvoeding en veiligheid van jonge kinderen.

Zowel in de weggeefwinkel als in de voedselbedeling komen er veel mensen langs die een duwtje in de rug nodig hebben of ook vragen rond werk, sociale administratie, huisvesting… De vrijwilligers verwijzen dan door naar de reguliere diensten die deze vragen mee kunnen opnemen.